My Global Benefits: de referentietool voor uw aanvullend pensioen

Over een paar dagen krijgt u een brief van AG, de verzekeringsmaatschappij die uw pensioencontract beheert. In deze brief vindt u uw klantreferentie waarmee u kan inloggen op My Global Benefits, het beveiligde en gebruiksvriendelijke platform van AG.

Dankzij My Global Benefits ziet u online het bedrag dat u krijgt op uw pensioendatum, hoeveel u tot nu al gespaard hebt en alle voordelen van uw aanvullend pensioen via uw sector. Hoe logt u in op My Global Benefits? Heel eenvoudig! Neem gewoon uw klantreferentie bij de hand (zie brief), en volg de 3 stappen in uw brief.

Bent u al geregistreerd op My Global Benefits? Ga dan onmiddellijk naar www.ag.be/mgb/login.

Houd uw brievenbus in de gaten, want u krijgt goed nieuws. Binnenkort profiteert u van alle voordelen van My Global Benefits.

Wijziging van het beheer van de pensioentoezegging

Het beheer van de pensioentoezegging omvat het administratief, financieel, boekhoudkundig en actuarieel beheer.

Tot en met 30.06.21 werd dit beheer toevertrouwd aan Integrale. Het administratief beheer werd door Integrale volledig uitbesteed aan AG Insurance. Het financieel beheer werd voor 50% aan AG Insurance uitbesteed.

Met ingang van 01.07.21 werd beslist het beheer van de pensioentoezegging volledig toe te vertrouwen aan AG Insurance.

Concreet betekent dit het volgende :

  • Voor de bijdragen op het loon vanaf het derde kwartaal 2021 (datum van investering op het individueel contract : 01.01.22) zal Integrale niet meer als beheerder optreden
  • Voor de reserves opgebouwd tot en met 31.12.21 met de bijdragen op het loon tot en met het tweede kwartaal van 2021 blijft het beheer onveranderd.

Er vindt geen overdracht van reserves plaats van Integrale aan AG Insurance.

Deze beslissing werd bekrachtigd via een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 01.07.21.

De beheersovereenkomst (luik pensioen) gesloten tussen het Fonds Tweede Pijler PC302, Integrale en AG Insurance, die de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake het beheer van de pensioentoezegging vastlegt, zal aan deze wijziging worden aangepast en er zal een nieuwe beheersovereenkomst worden gesloten tussen het Fonds Tweede Pijler PC302 en AG Insurance.

Communicatie i.v.m. winstdeling 2019

Uw sectoraal aanvullend pensioenplan is medeverzekerd bij Integrale en AG. Integrale bepaalt de winstdeling die wordt toegekend aan de contracten van de aangeslotenen. AG is gebonden aan die beslissing.

In april 2020 liet Integrale weten dat zij op de algemene vergadering een winstdeling zouden voorstellen met een rendement van minstens 1,75% op de contracten van tak 21. Dit op basis van een positief resultaat van 43 miljoen euro. Het herstelplan voorzag toen in een kapitaalverhoging tot 105%. Voor de goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ontbraken enkel de garanties over de manier om tot die 105% te komen. Toen Integrale haar rendementen meedeelde, leken deze garanties nochtans in orde te zijn.

Na de aankondiging van de winstdeling voor het jaar 2019, kreeg u die winstdeling ook toegewezen en kreeg u in juni 2020 uw pensioenfiche.

De situatie op de financiële markten bleef echter verslechteren. De verkoop van Integrale is niet gelukt. De toezichthouder weigerde het herstelplan van Integrale en de hoofdaandeelhouder wilde geen kapitaalverhoging doorvoeren. Aangezien Integrale de rekeningen vóór 9 oktober 2020 moest publiceren, had de raad van bestuur geen andere keuze dan de rekeningen af te sluiten in discontinuïteit en met een aanzienlijk verlies. Volgens de geldende wetgeving kan er geen winstdeling toegekend worden bij een negatief technisch-financieel resultaat. De algemene vergadering moest de stopgezette rekeningen goedkeuren en mocht geen winstdeling toekennen voor het jaar 2019.

Er kan dus geen winstdeling aan uw contract worden toegekend, en Integrale en AG hebben de situatie moeten corrigeren.

Op uw volgende pensioenfiche die in juni 2021 beschikbaar is, zal deze correctie zichtbaar zijn. Ondertussen kan u de gecorrigeerde situatie ook altijd raadplegen op My Pension.