Copyright & Privacybeleid

Copyright

Fonds 2de Pijler wenst u op een kwaliteitsvolle en correcte manier te informeren. Fonds 2de Pijler kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de teksten die op onze site of in onze emails opgenomen worden.

Geen enkel recht kan ontleend worden aan de inhoud van deze website. Enkel en alleen de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing.

Onze site bevat links naar andere sites. Deze worden slechts ter informatie ter beschikking gesteld. Fonds 2de Pijler heeft geen controlerecht op de informatie op deze sites, en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

disclaimer

De informatie op deze site kan u voor persoonlijk gebruik aanwenden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Fonds 2de Pijler behoudt echter alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u hyperlinks wilt creëren van op uw eigen website naar deze website, vragen we u om vooraf contact op te nemen.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens en informatie kunnen door Fonds 2de Pijler gebruikt worden om de sociale partners verder te informeren over nieuwe initiatieven en/of diensten.

Inzamelen van informatie bij gebruik van bepaalde diensten
Fonds 2de Pijler bewaart ook informatie in haar databank om de goede werking van de dienstverlening te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Inzamelen van informatie in log-files
Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Fonds 2ème Pilier kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden.

Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.