Wijzigende CAO's

U vindt hier een officieus overzicht van alle collectieve arbeidsovereenkomsten die de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 houdende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en haar bijlagen hebben gewijzigd.

Het Fonds Tweede Pijler PC302 is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die eventueel niet zouden zijn opgenomen.

In geval van twijfel dient u steeds de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te raadplegen.