Sectoraal aanvullend pensioenplan PC 302: pensioeninstelling gekend !

Binnen het PC 302 werd beslist het beheer van de pensioentoezegging toe te vertrouwen aan Integrale en AG Insurance. Beide instellingen worden hierna de pensioeninstelling genoemd.