Communicatie i.v.m. winstdeling 2019

Uw sectoraal aanvullend pensioenplan is medeverzekerd bij Integrale en AG. Integrale bepaalt de winstdeling die wordt toegekend aan de contracten van de aangeslotenen. AG is gebonden aan die beslissing.

In april 2020 liet Integrale weten dat zij op de algemene vergadering een winstdeling zouden voorstellen met een rendement van minstens 1,75% op de contracten van tak 21. Dit op basis van een positief resultaat van 43 miljoen euro. Het herstelplan voorzag toen in een kapitaalverhoging tot 105%. Voor de goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ontbraken enkel de garanties over de manier om tot die 105% te komen. Toen Integrale haar rendementen meedeelde, leken deze garanties nochtans in orde te zijn.

Na de aankondiging van de winstdeling voor het jaar 2019, kreeg u die winstdeling ook toegewezen en kreeg u in juni 2020 uw pensioenfiche.

De situatie op de financiële markten bleef echter verslechteren. De verkoop van Integrale is niet gelukt. De toezichthouder weigerde het herstelplan van Integrale en de hoofdaandeelhouder wilde geen kapitaalverhoging doorvoeren. Aangezien Integrale de rekeningen vóór 9 oktober 2020 moest publiceren, had de raad van bestuur geen andere keuze dan de rekeningen af te sluiten in discontinuïteit en met een aanzienlijk verlies. Volgens de geldende wetgeving kan er geen winstdeling toegekend worden bij een negatief technisch-financieel resultaat. De algemene vergadering moest de stopgezette rekeningen goedkeuren en mocht geen winstdeling toekennen voor het jaar 2019.

Er kan dus geen winstdeling aan uw contract worden toegekend, en Integrale en AG hebben de situatie moeten corrigeren.

Op uw volgende pensioenfiche die in juni 2021 beschikbaar is, zal deze correctie zichtbaar zijn. Ondertussen kan u de gecorrigeerde situatie ook altijd raadplegen op My Pension.