Aanvullend pensioen voor de werknemers in de Horecasector

Vanaf 01.01.13 wordt op sectoraal niveau voor de werknemers in de horecasector voorzien in een aanvullend pensioen, dit is een pensioen dat bovenop het wettelijk pensioen komt en door de werkgever wordt gefinancierd.

Hoeveel bedraagt dat aanvullend pensioen ? Vanaf 01.01.13 dient de werkgever 0,5% op het maandloon te betalen, vanaf 01.01.15 wordt dit opgetrokken tot 1%. Deze bijdragen worden voor elke werknemer op een individuele rekening gestort. De gestorte bedragen leveren intresten op tot op het moment van de uitbetaling van het aanvullend pensioen.

Er worden pas bijdragen op de individuele rekening van de werknemer gestort vanaf de 1ste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt.

intro

Op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld gelegenheidswerknemers) worden alle werknemers in de horecasector aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel, behalve als de werkgever uiterlijk 31.10.12 ervoor heeft geopteerd zich niet aan te sluiten bij het sectoraal pensioenstelsel.

Vanaf wanneer kan een werknemer aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel zijn aanvullend pensioen opvragen ? In principe is dit vanaf de 1ste dag van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, maar onder bepaalde voorwaarden kan het ook al vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Wanneer de werknemer aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel vroegtijdig overlijdt, wordt het op dat moment opgebouwde aanvullende pensioen aan zijn rechthebbende(n) uitbetaald, volgens een welbepaalde voorrangsorde.

Voor de werknemers aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel is er niet alleen de pensioentoezegging, maar ook de solidariteitstoezegging. Deze geeft recht op extra voordelen naast het aanvullend pensioen.

Om alle nuttige info over het aanvullend pensioen zo gestructureerd mogelijk mee te delen, werd deze website gecreëerd. Of u nu werkgever of werknemer in de horecasector bent, u vindt hier alle relevante informatie overzichtelijk weergegeven. Neem dus gerust een kijkje !

Print