Downloads

CAO Fonds 2de pijler18/10/2012PDF0.48 mb
CAO invoering sociaal sectoraal pensioenstelsel PC 30218/10/2012PDF0.12 mb
Bijlage 1 Verklaring werkgever buiten toepassingsgebied 18/10/2012PDF0.21 mb
Bijlage 2 Actuarieel attest18/10/2012PDF0.18 mb
Bijlage 3 Pensioenreglement PC 30218/10/2012PDF0.24 mb
Bijlage 4 Solidariteitsreglement PC 30218/10/2012PDF0.24 mb
Bijlage 5 Financieringsreglement PC 30218/10/2012PDF0.04 mb
Bijlage 6 DMFA-code18/10/2012PDF0.21 mb
CAO verlenging datum buiten toepassingsgebied 19/12/2012PDF0.3 mb
CAO keuze pensioeninstelling 19/12/2012PDF0.15 mb